Minggu, 02 Mei 2010

TABEL PERMINTAAN

Berikut tabel Permintaan terhadap baju

Keadaan

Harga(dalam Rupiah)

Jumlah yang dibeli (unit)

A

Rp.150.000

100(unit)

B

Rp.125.000

150(unit)

C

Rp.100.000

200(unit)

D

Rp.75.000

250(unit)

E

Rp.50.000

300(unit)
Tabel diatas menunjukan permintaan suatu baju pada tingkat harga tertntu. Dalam hukum permintaan dikatakan bahawa apabila harga berubah maka permintaan terhadap suatu barang akan berubah pula.

Pada keadaan A, jumlaaah harga yang berlaku dipasar saat itu sebesar Rp.150.000,- , maka permintaan terhadap barang 100 unit. Pada keadaan B harga turun menjadi Rp.125.000,- maka permintaan terhadap barang meningkat menjadi 150 unit. Penurunan harga selanjutnya akan menyebabkan jumlah barang menjadi bertambah besar seperti ditunjukan pada tabel pada keadaan C,D,E.

Permintaan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah datu faktornya adalah pendapatan. Jika pendapatan seseorang bertambah, maka permintaan untuk konsumsinya akan bertambah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar